ul. Wojska Polskiego 27; 21-040 Świdnik sekretzso1@wp.pl tel.: 81 751 42 47