Zebrania z rodzicami

Spotkania z rodzicami uczniów II LO

Terminy miesięcznych spotkań nauczycieli z rodzicami

19.09.2019 r.

 

–– I spotkanie rodziców z wychowawcami klas – ZEBRANIE;

wybór klasowych Rad Rodziców, poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych, zasadach oceniania zachowania, informacja o wychowaniu do życia w rodzinie, zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły; w klasach

 trzecich II LO – procedury egzaminu maturalnego;

24.10.2019 r.

– II spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi –

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

28.11.2019 r.

– III spotkanie rodziców z wychowawcami klas – ZEBRANIE;

 poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach;

spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi

9.01.2020 r.

– IV spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

12.03.2020 r.

– V spotkanie rodziców z wychowawcami klas – ZEBRANIE;

poinformowanie o przewidywanych ocenach w klasach trzecich II LO;

spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi

14.05.2020 r.

– VI spotkanie rodziców z wychowawcami klas – ZEBRANIE;

 poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach;

spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych