Współpraca z instytucjami wspierającymi naszą pracę

Aby odpowiadać na potrzeby naszych uczniów, wspólnie pokonywać trudności, rozwijać ich zainteresowania, angażować do realizacji ciekawych projektów, współpracujemy
z różnymi instytucjami. Są to między innymi:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Organizacja AIESEC
 • Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku
 • Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Świdniku
 • Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie
 • Centrum Konsultacji Edukacyjnej ABSOLWENT
 • Głos Świdnika
 • Radio Lublin
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych