Pedagog i psycholog w szkole

 

Pedagog szkolny
mgr Beata Jaworska

Psycholog szkolny
mgr Anna Wicijowska - Falenta

Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Poniedziałek   –  8.00 – 16.00
Wtorek   –   9.00 – 16.00
Środa   –   8.00 – 15.00
Czwartek  –  9.00 – 16.00
Piątek    –    8.00 – 15.00

 

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego w naszym liceum  koncentrują się na wspieraniu uczniów w ich rozwoju – nie tylko edukacyjnym.

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należą:

Indywidualne rozmowy z uczniami – dotyczące ich rozwoju osobowego, ich problemów, wyzwań, jakie stawia przed nimi życie, poszukiwania odpowiedzi
na nurtujące pytania, kreatywnych pomysłów i wszystkiego tego, o czym chcą po prostu porozmawiać nasi uczniowie.

Zajęcia z grupami uczniów – dotyczące integracji zespołu klasowego, różnych zagadnień wychowawczo-profilaktycznych, ważnych tematów dla młodych ludzi, między innymi: Jak się uczyć? Jak radzić sobie ze stresem? Jak być asertywnym? Jak odnaleźć siebie w grupie? Jak budować dobre relacje z innymi?
Jak wyrażać swoje emocje? – i wiele, wiele innych kwestii.

Zajęcia dotyczące strategii, technik i stylów uczenia się, rozwijanie kreatywnego myślenia, doskonalenie kompetencji społecznych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym analiza opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych – we współpracy z wychowawcami
i nauczycielami – tak, by zorganizować jak najefektywniejsze wsparcie dla danego ucznia – zarówno uzdolnionego, jak i z trudnościami w nauce.
Tutaj również znajdziemy odpowiedź na pytanie: jak będę mieć dostosowane warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego?

Doradztwo zawodowe (to przestrzeń działania naszej Pani Psycholog) – dotyczące wsparcia dla młodzieży w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych, organizacji spotkań z reprezentantami uczelni wyższych i instytucji/osób będących wsparciem w określaniu orientacji zawodowej młodego człowieka, w tym
w analizie zasad rekrutacji na uczelnie wyższe; pomoc w wyborze preferowanych kierunków studiów i ścieżek rozwoju po ukończeniu liceum;
badania zawodoznawcze, wsparcie dla wychowawców klas, indywidualne konsultacje z wychowawcami w tym zakresie.

Zadania profilaktyczne dotyczące zdrowego trybu życia, uzależnień – jak ich unikać?; zadania profilaktyczne realizowane są we współpracy z nauczycielami
i wychowawcami, a także z  instytucjami wspierającymi pracę szkoły, w tym z Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Pedagog i psycholog szkolny to osoby, które pomagają naszym uczniom i ich rodzicom poradzić sobie z sytuacjami, które przynosi ze sobą codzienne życie szkolne
i nie tylko szkolne 😊

Zapraszamy! Jesteśmy dla Was!

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych