" Ludzie, którzy unikają niepowodzeń, unikają też sukcesu"  
 
STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK

Przypominamy uczniom, którzy uzyskali średnią ocen końcoworocznych co najmniej 5,00 i są mieszkańcami Gminy Miejskiej Świdnik o możliwości ubiegania się o stypendium Burmistrza Miasta Świdnik.

Wniosek (wypełniony komputerowo, kompletny), wraz z planem rozwoju (zgodnie z § 4 UCHWAŁY NR LII/498/2018 RADY MIASTA ŚWIDNIK z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik) i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2. ust.1, 2 i 3 uchwały (np.: kopia świadectwa) prosimy składać w terminie do 28 czerwca (czwartek) do pani wicedyrektor Magdaleny Skwarczyńskiej-Zuch.

WNIOSEK w sprawie zgłoszenia kandydata do Stypendium ...

UCHWAŁA NR LII/498/2018 RADY MIASTA ŚWIDNIK

 
 
Polecamy relacje z zakończenia roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 już za nami - a odbyło się ono w wyjątkowych okolicznościach. Dyrektor naszego liceum - ten, który 25 lat temu założył II LO - Pan Ryszard Borowiec został pożegnany przez całą społeczność ZSO Nr 1 przed odejściem na emeryturę.

Uroczystość wypełniły płynące od gości reprezentujących Urząd Miasta Świdnik i Kuratorium Oświaty w Lublinie, nauczycieli naszej szkoły, rodziców, uczniów słowa wdzięczności, podziękowań, uznania, wspomnień. W imieniu grona pedagogicznego i pracowników ZSO Nr 1 podziękowania wyraziła Pani wicedyrektor Magdalena Skwarczyńska-Zuch. Burmistrz Miasta Świdnik, doceniając zasługi naszego Pana Dyrektora, uhonorował go odznaczeniem Amicus Civitatis, które wręczyła Sekretarz Miasta, Pani Ewa Jankowska.
List gratulacyjny lubelskiego Kuratora Oświaty, Teresy Misiuk, odczytała wizytator - Pani Elżbieta Michalczuk. Przedstawiciele Rady Rodziców wyrazili swoje uznanie za lata pracy naszego Pana Dyrektora. Uczniowie - od szkoły podstawowej po licealistów - przygotowali szereg niespodzianek, wśród których nie mogło obyć się bez kaktusowego motywu.
Na koniec przed scenę wjechał ogromny tort - na osłodę wzruszającego momentu rozstania.

Panie Dyrektorze: DZIĘKUJEMY i życzymy wszystkiego najlepszego na kolejne lata!

Relacja foto Marek Miłosz, IC

Polecamy relację Głosu Świdnika z uroczystości zakończenia roku szkolnego w naszym Zespole Szkół oraz portalu Świdnik Wysokich Lotów

 
 
Gimnazjalisto !!!

Tutaj dokumenty dotyczące czynności w postepowaniu rekrutacyjny do II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Baczyńskiego

Oferta edukacyjna II LO

Terminarz rekrutacji w II LO

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty

 
 
Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku, ul. Al. Wojska Polskiego 27, 21-040 Świdnik informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr1w Świdniku zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora e-mail: iod-j@e-swidnik.pl,

3. Dane osobowe przet warzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 20 16 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńcze j oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: http://www.2loswidnik.pl i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu zewnętrznego w celu:

 • zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz oso b przebywających na terenie szkoły;
 • ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
 • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
 • ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
 • zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
 • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego.

  10. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.

  11. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 1 miesiąc, a następnie automatycznie kasowane przez system.

  12. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

  13. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

  14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Administrator Danych Osobowych

 •  
   
  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
  w
  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  w Świdniku
  8.15 - Msza Św. w kościele p.w. św Józefa
  9.45 - uroczystość zakończenia roku szkolnego na placu przed szkołą, następnie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

  KlasaWychowawcaSala
   I A p. Monika Szymaniak  201A
   I B p. Magdalena Bartkowiak  016A
   I C p. Dorota Kuczyńska 104A
   II A p. Anna Piątkowska-Barwińska 021A
   II B p. Jadwiga Kopniak 019A
   II C p. Katarzyna Mądrachowska 202A

   
   
  Niesamowita kolekcja kaktusów i sukulentów

  W ostatni poniedziałek 18 czerwca uczniowie naszego liceum mieli okazję odwiedzić trochę prywatnie naszego pana dyrektora Ryszarda Borowca oraz obejrzeć jego niesamowitą kolekcję kaktusów i sukulentów. Tradycyjnie wybrała się tam klasa biologiczno-chemiczna wraz z p. Jadwigą Kopniak i p. Wiesławą Lisek.

  Mieliśmy okazję dowiedzieć się skąd wzięła się ta niezwykła pasja, od kiedy trwa, z jakich najdalszych zakątków świata pochodzą najciekawsze egzemplarze i oczywiście jak należy o nie dbać, aby miały po 40 lat! Okazało się również, że pan dyrektor nie tylko jest posiadaczem kolekcji roślin, ale również unikalnych egzemplarzy książek oraz znaczków pocztowych z kaktusami z całego świata i że podobna pasję dzieli tylko z 3 osobami w Polsce! Jeśli ktoś nie wie, to przypominamy, że pan Ryszard Borowiec jest założycielem oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów oraz członkiem jego zarządu.

  Dziękujemy za to niezwykłe spotkanie i pokazanie, że warto mieć tak ciekawe pasje. Pan dyrektor obiecał, że w przyszłości będzie równie chętnie spotykał się z młodzieżą i zachęcał do uprawy kaktusów i sukulentów.

  Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji!

   
   
  I A na polu golfowym

  W poniedziałkowy poranek 18 czerwca uczniowie klasy I A pod opieką p. Anny Kuczyńskiej, p. Moniki Szymaniak, p. Doroty Stępniak i p. Tomasza Kocińskiego wyruszyła na pole golfowe w malowniczych Wierzchowiskach. W tajniki gry w golfa wprowadził nas pan Tomasz Cioczek, któremu bardzo dziękujemy za niezwykle ciekawe zajęcia.

  W czasie spaceru po polu golfowym poznaliśmy zasady gry w golfa. Po rozgrzewce uczestniczyliśmy w szkoleniu, a następnie każdy miał czas, żeby wyćwiczyć to, czego nauczył się podczas treningu golfowego. Przepiękne okoliczności przyrody i piękna pogoda sprzyjały wspólnym rozmowom i dobrej zabawie. Pełni sportowych wrażeń i w dobrych humorach wróciliśmy do Świdnika.

  Wszystkim licealistom polecamy grę w golfa i zachęcamy do uczestnictwa w Akademii Golfa - szczegółowych informacji udziela jej opiekun pani Anna Kuczyńska.

  Fotorelacja D. Stępniak

   
   
  Udział w IV Festiwalu Biegowym Powiatu Świdnickiego

  Klasy biologiczno – chemiczne I B i II B połączyły siły w niedzielę 17 czerwca biorąc udział w IV Festiwalu Biegowym Powiatu Świdnickiego, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Biegający Świdnik.

  Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wsparła tę imprezę w ramach wolontariatu, przeprowadzając towarzyszące jej konkurencje sportowe dla dzieci. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił skacząc przez płotki, skacząc w workach, kręcąc hula-hop, utrzymując równowagę na dyskach lub niosąc piłeczkę do tenisa na łyżce. Młodym sportowcom dopingował Bieguś, maskotka Stowarzyszenia.

  Zobacz zdjęcia

   
   
  Wycieczka Śladami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  W ostatni czwartek 14 czerwca uczniowie klas II naszego liceum uczestniczyli wraz z panem dyrektorem Ryszardem Borowcem, panią wicedyrektor Magdaleną Skwarczyńską-Zuch oraz panią Jadwigą Kopniak w będącej częścią tradycji naszej szkoły wycieczce Śladami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

  Odwiedziliśmy więc najpierw Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie, wsłuchując się w opowieści pana dyrektora o naszym patronie, przeszliśmy od jego domu rodzinnego do Liceum im. Stefana Batorego na ulicy Myśliwieckiej, gdzie uczęszczał przez wiele lat, również do gimnazjum męskiego.

  Dziękujemy uczniom tego liceum: Marysi (córce pana Romana Giertycha) i Bartkowi za ciepłe przyjęcie i zapoznanie nas z historią szkoły i naszego patrona. Z ogromnym zaciekawieniem obejrzeliśmy też przedwojenne zeszyty rówieśników Baczyńskiego do botaniki i algebry, gdyż zawierały przepięknie wykonane notatki i bardzo przydałyby się również we współczesnej szkole.

  Na zakończenie tradycyjnie udaliśmy się na Powązki, aby tam, przy asyście naszego szkolnego sztandaru, na grobie naszego patrona i jego rówieśników złożyć kwiaty i zapalić znicze. Wysłuchaliśmy również wierszy Krzysztofa w wykonaniu Marty, Oli i Ady.

  Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji!

   
   
  "Teatr Trzydziestu" w Gardzienicach
  Wakacje tuż-tuż, a "Teatr Trzydziestu" w roli gości weselnych na "Weselu w Gardzienicach" w reżyserii W.Staniewskiego - transmisja w TVP Kultura we wtorek po meczu Polska-Senegal.

  Zapraszamy!!! Było supppper!!!!

  Tutaj zdjęcia

   
   
  Srebro w siatkówce plażowej!  5 czerwca na boisku naszej szkoły zostały rozegrane Rejonowe Mistrzostwa w piłce siatkowej plażowej dziewcząt.

  Nasza reprezentacja w składzie W. Grzeszczuk, A. Woźniak i M. Cisek po dwóch wygranych i jednej porażce zajęły II-gie miejsce w rejonie.

  Gratulujemy!

   
   
  I B uczestniczyła w otwarciu wystawy  Uczniowie klasy I B wraz z wychowawczynią, panią Magdaleną Bartkowiak, mieli przyjemność uczestniczyć 14 czerwca 2018 r. w otwarciu wystawy zatytułowanej „Nowy poczet władców Polski. Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko”.

  Serię niezwykłych portretów można zobaczyć w terminalu świdnickiego lotniska.

  Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji!

   
   
  Wspomnienia z integracyjnej wycieczki do Janowa Lubelskiego!  Dwa dni, 14 i 15 maja, klasy pierwsze postanowiły spędzić wspólnie poza szkołą. Pogoda i humory dopisywały. W pamięci szczególnie pozostanie nam przygoda życia ;-) czyli spływ kajakowy. Chociaż wody było po kolana - nie było ani łatwo, ani sucho.

  Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji!

   
   
  Alicja Pawelec laureatką ...

  Niezmiernie miło nam poinformować, że Alicja Pawelec, uczennica klasy IB, została laureatką XVI edycji Ogólnopolskiego konkursu fizyczno-fotograficznego „Zjawiska fizyczne wokół nas”.

  Alicja wykonała pracę konkursową składającą się z kilkunastu zdjęć przedstawiających różnorodne zjawiska fizyczne, opisała te zjawiska oraz podała parametry techniczne wykonanych zdjęć. Komisja konkursowa uhonorowała Alicję II miejscem w kategorii "Obserwacje".

  Serdecznie gratulujemy!!!

  Tutaj zdjęcia

   
   
  Klasa II B na Roztoczu

  W dniach 6-8 czerwca 2018 roku klasa II B wraz z paniami Jadwigą Kopniak i Beatą Nowińską spędziła bardzo aktywnie 3 dni na przepięknym Roztoczu.

  Przy cudownej pogodzie i z uśmiechami na ustach płynęliśmy kajakami z Hutek, zwiedzaliśmy Zwierzyniec i Roztoczański Park Narodowy, nad Stawami Echo spotkaliśmy bardzo przyjaźnie nastawionego do klasy biologiczno-chemicznej łabędzia, graliśmy w paintball w lesie na terenie pełnym wąwozów, zwiedzaliśmy Józefów i pobliskie kamieniołomy, przejechaliśmy rowerami (w lesie i czasami po piachu) ponad 30 kilometrów aby zobaczyć hodowlę konika polskiego, najstarsze na Roztoczu dęby - w tym Floriana, Górecko Kościelne, Floriankę, karczmę nad Szumem i jeszcze wiele innych niezapomnianych rzeczy.

  Podziękowania dla biura Roztocze Travel za tę niezwykłą przygodę i czas spędzony w miłym towarzystwie!

  Tutaj fotorelacja

   
   
  Zdobyły I miejsce i zostały laureatkami

  Uczennice klasy II C: Marta Czajka, Julita Kwiatkowska, Magdalena Kędzia, Monika Pachołek i Wiktoria Serafińczuk, które pod opieką pani Katarzyny Mądrachowskiej realizują ogólnopolski projekt IPN "O tym nie można zapomnieć... Spotkania z osobami, które przeżyły piekło obozów i łagrów", w ubiegły wtorek, podczas projekcji finałowej filmów w Warszawie, zdobyły I miejsce i zostały laureatkami, tym samym zakwalifikowały się do wyjazdu do Niemiec w przyszłym roku.

  Gratulujemy całej drużynie!

  Tutaj fotorelacja

   
   
  Spotkanie z projektem MisjaMED

  To już ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z projektem MisjaMED, w którym mogliśmy uczestniczyć. Odwiedziliśmy Uniwersytet Medyczny, aby zgłębić tajemnice ludzkiego ciała. 16 maja 2018 roku w ramach tego projektu młodzież z klas biologiczno-chemicznych odbywała zajęcia warsztatowe w Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  Pierwszy moduł był poświęcony nauce szycia chirurgicznego. Uczniowie przećwiczyli dwa rodzaje szwów, które wykonywali na racicach świni. Następnie przyszła pora na lekcję anatomii, którą z niezwykłą pasją poprowadził dr. Sebastian Radej.

  Każdy z uczestników mógł zobaczyć na własne oczy najważniejsze ludzkie narządy, poznać ich funkcje, wczuć się w rolę przyszłego studenta medycyny. Wykład i ćwiczenia w prosektorium wzbudziły wiele emocji i bardzo duże zainteresowanie uczniów.

  Tutaj fotorelacja

   
   
  Dzień Języków Obcych

  24 maja w murach II LO obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. W ciągu całego dnia nie zabrakło zajęć i konkursów językowych. Licealiści uczestniczyli w Turnieju Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, Turnieju Językowo-Muzycznym, zajęciach z kultury Francji oraz Konkursie Wiedzy o Krajach Europejskich.

  Zajęcia przygotowały: p. Dorota Stępniak, p. Edyta Walczak, p. Monika Dziewa i p. Agnieszka Tryniecka.

  Tego dnia gościliśmy również studentów z Koła Lingwistów i Koła Hispanistów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy przygotowali dla naszych uczniów zajęcia i warsztaty z języka niemieckiego i hiszpańskiego. To był dzień pełen językowych wrażeń.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji przygotowanej przez Julię Kuśmierz ze Szkolnego Klubu Fotograficznego

   
   
  Siatkówka plażowa

  21 i 22 maja odbył się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Dyrektora II LO im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Była to już trzecia edycja turnieju, organizowanego dla młodzieży szkół powiatu świdnickiego.

  Pierwszego dnia rywalizowali chłopcy i w wyniku rozegranych meczy na podium stanęli:
  I miejsce - M.Michalak, D.Szostak
  II miejsce -M.Pyda, Sz.Pietrzak
  II miejsce -M.Kurkiewicz,S.Hanc

  W drugim dniu po rozegraniu 14 spotkań wyłoniono zwycięskie dwójki:
  I miejsce-P.Zielińska,Z.Bielak
  II miejsce-A.Mańka,W.Szczepańska
  III-miejsce-M.Adamczyk,J.Nierojewska

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział, zabawę i rywalizację w duchu sportowym.

  Dziękujemy również nauczycielom wychowania fizycznego, którzy przybyli do nas ze swoimi podopiecznymi.
  Zapraszamy za rok!

  Tutaj zdjęcia

   
   
  Wprawiamy roboty w ruch  We wtorkowy poranek uczniowie klas I A i II A mogli ponownie uczestniczyć w warsztatach z robotyki prowadzonych przez studentów Koła Naukowego Informatyki UMCS.

  Tym razem należało skupić się na programowaniu wcześniej przygotowanych robotów, tak aby poruszały się i zatrzymywały. Istotna tutaj była precyzja czasowa - robot musiał reagować natychmiast po naciśnięciu przycisku joysticka. Większym wyzwaniem była zmiana kierunku ruchu, ale i ten problem został pokonany a uczniowie mający najlepsze efekty otrzymali nagrody-niespodzianki.

  DZIĘKUJEMY i czekamy na nastepne zajęcia.

  Zobacz jak pracowaliśmy

   
   
  IV Dzień Zabaw Podwórkowych

  "Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat" powiedział kiedyś Janusz Korczak.
  Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim naszym uczniom, aby dziecięcą radość i ciekawość życia zachowali na dorosłość.

  W ostatnią środę 30 maja nasi duzi licealiści przygotowali dla swoich małych kolegów i koleżanek z przedszkola i szkoły podstawowej IV Dzień Zabaw Podwórkowych. Uczyliśmy się, jak bawić się nie przy pomocy smartfona czy tabletu, ale na dworze - grając w gumę, klasy, państwa-miasta, Baba Jaga patrzy, kapsle, hula hop, tradycyjne gry planszowe czy robiąc fruczkę (kto jeszcze wie, co to?). A do tego oczywiście było robienie baniek mydlanych, malowanie twarzy i zabawy chustą oraz słodycze.
  Do zobaczenia za rok!

  Zabawy tradycyjnie przygotowały klasy biologiczno-chemicze II B i I B wraz z paniami Jadwigą Kopniak, Magdaleną Bartkowiak i Beatą Nowińską.

  Zdjęcia: Alicja Pawelec

  Tutaj relacja "Głosu Świdnika" także z naszego Dnia Zabaw Podwórkowych

   
   
  Złoty weekend CANTO !!!  Serdeczne gratulacje dla wszystkich dziewcząt z Chóru Canto i pani dyrygent Ewy Bieniek

  Tutaj zdjęcia

   
   
  Warsztaty z robotyki  Uczniowie klas matematycznych IA i IIA uczestniczyli w niezwykłych zajęciach z robotyki prowadzonych przez studentów UMCS.
  Mieli trochę zabawy z dopasowaniem drobnych elementów ponieważ należało zbudować robota według ściśle określonej instrukcji. Informatycy pokonali to zadanie bez większych problemów, ale więcej emocji wywołało programowanie wybudowanego stwora tak aby wykonywał nasze polecenia.

  DZIĘKUJEMY i czekamy na kolejne warsztaty, na których będziemy mogli wprowadzić w ruch nasze roboty.

  Zobacz jak pracowaliśmy

   
   
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  
   
  strona główna  |  galeria  |  profil na facebooku  |  kontakt
  Copyright II LO 2017