Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna
rok szkolny 2018/2019


Wicedyrektor: Magdalena Skwarczyńska-Zuch
Wicedyrektor: Marzena Szymecka

Nauczyciele:


JĘZYK POLSKI

Magdalena Bartkowiak
Wiesława Lisek
Katarzyna Mądrachowska
Magdalena Skwarczyńska-Zuch

JĘZYK ANGIELSKI
Jadwiga Kopniak
Dorota Stępniak
Edyta Walczak
Marta Wójcik-Sowa

JĘZYK NIEMIECKI
Kamila Dubaj-Choina
Monika Dziewa

JĘZYK HISZPAŃSKI
Agnieszka Litwin
Dorota Stępniak

JĘZYK FRANCUSKI
Agnieszka Tryniecka

JĘZYK ŁACIŃSKI
Urszula Jabłońska

MATEMATYKA
Monika Szymaniak
Katarzyna Wilk-Lemparty
Beata Zarosińska

INFORMATYKA
Urszula Schab

BIOLOGIA
Jolanta Dubaj
Anna Walaszek

CHEMIA
Beata Nowińska

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Wojciech Burdzanowski
Łukasz Czapla
Piotr Jusiński
Anna Piątkowska-Barwińska

GEOGRAFIA
Łukasz Czemerys

FIZYKA
Dorota Kuczyńska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Łukasz Czapla

RELIGIA
Izabela Olech-Bąk

ETYKA
Katarzyna Mądrachowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Anna Kuczyńska
Elżbieta Wanarska
Tomasz Kociński

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Urszula Wójtowicz

WIEDZA O KULTURZE
Gertruda Lis

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Agata Gburczyk

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI
Agnieszka Żembrowska
Małgorzata Andrzejewska

PEDAGOG

Beata Jaworska

Psycholog

Anna Wicijowska- Falenta

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych