Biblioteka szkolna

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Małgorzata Andrzejewska

mgr Agnieszka Żembrowska

 

Godziny pracy:

poniedziałek – 8.00 – 16.0
wtorek – 8.00 – 16.0
środa – 8.00 – 16.0
czwartek – 8.00 – 16.00
piątek – 8.00 -16.00

Biblioteka szkolna jest przestrzenią, w której nasi uczniowie mogą wypożyczać książki i czasopisma, a także spędzać czas w czytelni centrum multimedialnym, korzystając
z dostępnych książek i czasopism oraz stanowisk komputerowych – pozyskując w ten sposób wiedzę z różnych dostępnych źródeł informacji.
Nauczyciele pracujący w bibliotece są dla uczniów nieocenionym wsparciem w poszukiwaniu, selekcjonowaniu i przetwarzaniu informacji 😊

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych