Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych!!!

Nabór do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2020/2021 jest scentralizowany.

Szczegółowe wytyczne dotyczące procedur rekrutacyjnych zostały określone w:

  • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148
    z późn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
    do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r., poz. 1737)
  • Zarządzeniu nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
  • Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr I klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego.

 

W roku szkolnym 2020/2021 II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego prowadzi nabór do 4 oddziałów klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

Jeśli macierzysta szkoła podstawowa wprowadzała dane osobowe kandydatów, to każdy uczeń powinien otrzymać w niej login i hasło do swojego konta. Jeśli szkoła podstawowa nie zakładała dla uczniów konta, to uczniowie powinni to zrobić samodzielnie, zapamiętując login, jaki zostanie nadany w systemie i ustalone hasło.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności w systemie, zapoznajcie się dokładnie z przewodnikami, które są umieszczone w zakładce ,,Pliki do pobrania„. Zostały tam opisane szczegółowo, krok po kroku postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją. Pierwszy z przewodników przeznaczony jest dla kandydata rejestrowanego przez szkołę podstawową, a drugi dla kandydata rejestrującego się samodzielnie. W zakładce ,,Oferta szkół” zawarto opisy poszczególnych szkół i oddziałów.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 ośmioklasista może kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do liczby oddziałów w tych szkołach!!!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły. Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji oraz oferty edukacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku znajdą Państwo na stronie szkoły: http://2loswidnik.pl/ w zakładce „Dla kandydata” oraz pod adresem:  https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/ 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych