Szanowni Rodzice,

            Zgodnie z zaleceniami MEN, uruchomiliśmy zdalne nauczanie. Nasi nauczyciele korzystają
z dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, różnych platform edukacyjnych
i komunikatorów społecznych w celu prowadzenia nauki na odległość. Zwracam się do Państwa
z prośbą o wsparcie tego procesu. Takie nauczanie wymaga dużej samodyscypliny od uczniów
ale również troski i zainteresowania ze strony rodziców.
Bardzo Was proszę, bądźcie naszymi partnerami.

 

Z wyrazami szacunku

Monika Szymaniak

wicedyrektor szkoły

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych