Prawdą jest, że nie uczymy się dla rankingów i nie dla rankingów nauczamy. Jednak cieszymy się gdy nasze osiągnięcia zauważane są na zewnątrz. W tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy jako II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 503 miejsce w kraju, a na Lubelszczyźnie uzyskaliśmy 32 lokatę. Ponieważ już od kilku, a nawet kilkunastu lat zajmujemy w tym badaniu wysokie miejsca to nie jest to przypadek ani szczęśliwy traf. Cieszymy się z tego wyniku i dostrzegamy, że niewiele ustępujemy tzw. prestiżowym liceom. Czyj to jest sukces? W pierwszym rzędzie uczniów, którzy chętnie uczestniczą w konkursach i olimpiadach, którzy przykładają się do egzaminu maturalnego i traktują go jako ważny etap w swoim życiu. Po drugie nauczycieli, którzy w tych sukcesach towarzyszą, z pasją przekazują wiedzę i skutecznie motywują uczniów do wytężonej pracy. I po trzecie samorządu Miasta Świdnik, dla którego jesteśmy oczkiem w głowie i który wspiera nasze działania oraz stara się odpowiadać na nasze potrzeby. Mam nadzieję, że tegoroczne osiągniecie jeszcze bardziej zmotywuje nas do kolejnych sukcesów w latach przyszłych, czego wszystkim naszym uczniom oraz nauczycielom gorąco życzę.

Mirosław Król

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych