Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów na konsultacje z nauczycielami uczącymi w II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku, które odbędą się 9 stycznia 2020 roku.

9.01.2020 r. – CZWARTEK

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI godzina 17.00

Klasa Wychowawca Sala
III A Szymaniak Monika Aula
III B Bartkowiak Magdalena 016A
III C Czemerys Łukasz 022A

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI – KONSULTACJE

spotkania rodziców uczniów z wychowawcami i nauczycielami uczącymi

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Świdniku

 

Wszyscy nauczyciele będą pełnili dyżur

w godzinach 17.00 – 18.30 wg przedstawionego grafiku

 

Wychowawca  klasy 

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczyciel przedmiotu

Miejsce dyżuru

  Błądek Piotr matematyka 201A
IA L3 Czapla Łukasz EDB / WOS  / historia 015A
ID L3 Dubaj-Choina Kamila język niemiecki 021AA
  Dubaj Jolanta biologia 103A
  Dziewa Monika język niemiecki pokój nauczycielski LO
  Jabłońska Urszula język łaciński pokój nauczycielski LO
  Jaworska Beata pedagog 106B – pokój pedagoga
  Jusiński Piotr WOS / historia 015A
  Kapczuk Iwona Historia i społeczeństwo 021A
  Kociński Tomasz wychowanie fizyczne pokój nauczycieli wychowania fizycznego
IB L4 Kopniak Jadwiga język angielski 019A
  Król Mirosław Historia / filozofia gabinet dyrektora
  Kuczyńska Anna wychowanie fizyczne pokój nauczycieli wychowania fizycznego
  Kuczyńska Dorota fizyka 104A
  Lis Gertruda wiedza o kulturze galeria 08A
II C Lisek Wiesława język polski 202A
  Malec-Kilianek Marta język hiszpański 021AA
  Małek Dorota wychowanie fizyczne pokój nauczycieli wychowania fizycznego
  Mankiewicz Maciej fizyka 104A
II B Nowińska Beata chemia 204A
  Olech-Bąk Izabela  religia 107B
IC L4 Piątkowska-Barwińska Anna WOS / historia 021A
  Schab Urszula informatyka 006A
IB L3 Szymańczuk Dorota język angielski /

język hiszpański

005A
  Tryniecka Agnieszka język francuski 206A
  Walaszek Anna biologia / przyroda 204A
IC L3 Walczak Edyta język angielski 005A
II A Wilk-Lemparty Katarzyna matematyka 201A
  Wójcik-Sowa Marta język angielski 112C
  Wróblewska-Pizoń Barbara matematyka 201A
  Zarosińska Beata matematyka 102C
  Żmurek Dorota matematyka 201A

 

Nauczyciele nieobecni podczas zebrań / konsultacji:

  1. Elżbieta Wanarska
  2. Urszula Wójtowicz
  3. Magdalena Skwarczyńska – Zuch
  4. Katarzyna Mądrachowska
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych