Wakacje niestety już są za nami…..

02 września w naszej szkole, po dwumiesięcznej przerwie, ponownie zabrzmiały dzwonki. Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 połączone było z apalem z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  W nowy rok szkolny wprowadzili nas uczniowie klasy II A pod opieką p. Katarzyny Mądrachowskiej, przygotowując pantomimę na temat najważniejszych wartości w naszym życiu takich jak dobro, miłość, przyjaźń. Na koniec Dyrektor szkoły pan Mirosław Król przeciął symbolicznie wstęgę rozpoczynając nowy rok szkolny 2019/2020. Podczas uroczystości Dyrekcja szkoły w imieniu swoim oraz całego grona pedagogicznego życzyła wszystkim uczniom wielu sukcesów w nauce, dobrych stopni, chęci do zdobywania wiedzy i doświadczenia, a uczniom klas trzecich zdanej matury z jak najlepszymi wynikami. Następnie uczniowie  spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku w roku szkolnym 2019/2010 naukę w trzech klasach pierwszych liceum 3- letniego rozpoczęło 96 uczniów. Utworzono również pięć klas pierwszych liceum 4- letniego liczących 80 uczniów.  

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych