Ostatni dzień maja klasy biologiczno-chemiczne, IB i IIB, skorzystały z zaproszenia do udziału w wykładach Wszechnicy Polskiego Towarzystwa Naukowego pt. „Medycyna i muzyka”.
W programie spotkania były wykłady dotyczące współczesnych badań z zakresu bioinżynierii medycznej:

Wykład pt. Czy powstanie genetyczny „człowiek 2.0 i 3.0”? 
prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki; Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykład pt. Pasożyty znane i nieznane. dr n. farm. Przemysław Kołodziej, prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykład pt. Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) – współczesne możliwości badań nad kwasami nukleinowymi. dr n. biol. Karol Ruszel, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykład pt. Zintegrowana analiza ekspresji mikroRNA i genów pacjentów z chorobą tętnic kończyn dolnych. Mgr Daniel Zalewski (UM w Lublinie), dr n. biol. Karol Ruszel (UM w Lublinie), dr n. med. Marcin Feldo (UM w Lublinie), prof. dr hab. Tomasz Zubilewicz (UM w Lublinie), dr inż. Andrzej Stępniewski (ECOTECH-Complex UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Janusz Kocki (UM w Lublinie), prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka (UM w Lublinie)

Wykład pt. Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie. Badania własne. Dr n. med. Małgorzata Świstowska, prof. dr hab. Janusz Kocki (UM w Lublinie).

Ponadto wysłuchaliśmy koncertu uczniów klasy trąbki i saksofonu Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie pod kierunkiem prof. Grzegorza Hordyjewicza i prof. Andrzeja Waszczuka.

Takie połączenie nauki z muzyką na zakończenie tygodnia bardzo się wszystkim podobało, ponadto wszyscy dostali certyfikaty uczestnictwa w wydarzeniu.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych