OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” 

Zebrane w ramach Akcji PDPZ 2018 na rzecz Komitetu Pomocy SOS Solidarność w Świdniku dary zostały przekazane i trafią do dzieci, rodzin, innych potrzebujących.
Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!!!
Akcję prowadzili: p, Izabela Olech-Bąk, p. Marta Binięda i ks. Dawid Lebowa

 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych