Klasa IB o profilu biologiczno-chemicznym wraz z p. Beatą Nowińską pojechała do Lublina na zajęcia przygotowane przez pracowników Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego. Celem zajęć było przybliżenie wiadomości o sposobach pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji czuciowych do ośrodkowego układu nerwowego. W części warsztatowej projektu młodzież miała okazję wykonania podstawowych testów z zakresu fizjologii czucia (dotyk-próg różnicy odległości, stereognozja; ocena czucia głębokiego; czucie temperatury i jego adaptacja). Warsztaty były bardzo ciekawe i przyniosły mnóstwo wrażeń. Cieszymy się, że możemy korzystać z tak profesjonalnie przygotowanych zajęć w ramach współpracy między naszą szkołą a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych