Powodu do dumy całej społeczności naszego LO kolejny raz dostarczył nasz uczeń, Jakub Michna (IIIA), nie tylko w poniedziałkowe przedpołudnie, podczas gali wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Jakub ten zaszczytny tytuł nosi już drugi rok, wpisując się – jak zaznaczyli podczas uroczystości Pani Teresa Misiuk, Lubelska Kurator Oświaty, oraz Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski – do elitarnego grona najlepszych z najlepszych w naszym województwie. Jakub wyróżnienie odbierał z rąk Pani Kurator, w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w obecności Pani Wicedyrektor Magdaleny Skwarczyńskiej-Zuch. 
Kuba: wielkie słowa uznania i serdeczne gratulacje! 

 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych