Klasa IIC realizująca rozszerzenie z języka polskiego uczestniczyła w prawdziwej humanistycznej uczcie literacko-muzycznej zorganizowanej dla uczniów szkół partnerskich przez Instytut Filologii Polskiej UMCS. Koncert Piotra Selima „Jestem tu, jestem z tobą” i chóru UMCS, z ważnym akcentem świdnickim – wokalistką Panią Magdaleną Celińską, był fantastycznym wprowadzeniem do intelektualnego spotkania: prowadzonych przez profesorów UMCS wykładów, warsztatów i panelu dyskusyjnego poświęconego poezji Zbigniewa Herberta. Podczas spotkania zorganizowanego w 9. roku owocnej współpracy naszego LO z IFP UMCS dyrekcja Instytutu uzgodniła z koordynatorami reprezentującymi szkoły partnerskie – naszą szkołę reprezentowała Pani wicedyrektor Magdalena Skwarczyńska-Zuch – dalszy plan działań na bieżący rok szkolny. A ponieważ plan zapowiada się bardzo atrakcyjnie, z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania z uczelnią.

Fot.: Marek Miłosz, IIC

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych