W naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z Prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi – PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świdniku – Panem Andrzejem Słotwińskim, poprzedzające akcję honorowego oddawania krwi w naszym LO w środę 26 września. Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Słotwińskiemu za prelekcję i wszystkim, którzy zgłosili się do punktu oddawania krwi, by pomóc potrzebującym!

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych