Niezwykle miło nam poinformować, że 14 września w kościele franciszkanów w Krakowie miała miejsce doniosła uroczystość, podczas której delegacja uczniów z naszej szkoły, laureatów ogólnopolskiego konkursu „O tym nie można zapomnieć… Spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”, pod opieką pani Katarzyny Mądrachowskiej od lat realizującej z uczniami projekt IPN, miała zaszczyt, w imieniu Burmistrza Miasta Świdnik Waldemara Jaksona, wręczyć odznaczenie Amicus Civitatis dr Wandzie Półtawskiej, byłej więźniarce K.L.Ravensbrück.

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych