Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”, które wzorem ubiegłego roku nasze LO współorganizowało z Miejsko-Powiatową Biblioteką i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku wypełniło salę kameralną świdnicką młodzieżą, która miała możliwość uczestniczyć w prawdziwej uczcie literacko-muzycznej. Spotkanie poprowadził dyrektor naszej szkoły, Pan Mirosław Król. Wykład tematyczny o Żeromskim i jego powieści „Przedwiośnie” przedstawiła wicedyrektor II LO – Pani Magdalena Skwarczyńska-Zuch. Wybrane fragmenty lektury czytali zaproszeni goście reprezentujący różne środowiska naszego miasta, na czele z Burmistrzem Miasta Świdnik Panem Waldemarem Jaksonem. Całość zwieńczył fantastyczny koncert Łukasza Jemioły.

 

Fot. Biblioteka Miejska Świdnik

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych