Przypominamy uczniom, którzy uzyskali średnią ocen końcoworocznych co najmniej 5,00 i są mieszkańcami Gminy Miejskiej Świdnik o możliwości ubiegania się o stypendium Burmistrza Miasta Świdnik.

Wniosek (wypełniony komputerowo, kompletny), wraz z planem rozwoju (zgodnie z § 4 UCHWAŁY NR LII/498/2018 RADY MIASTA ŚWIDNIK z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik) i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2. ust.1, 2 i 3 uchwały (np.: kopia świadectwa) prosimy składać w terminie do 28 czerwca (czwartek) do pani wicedyrektor Magdaleny Skwarczyńskiej-Zuch.

 

Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata do stypendium wzor_zgloszenia_stypendium

UCHWAŁA NR LII/498/2018 RADY MIASTA ŚWIDNIK uchwała

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych